Reference

Zde uvádíme reference pro společnost ALLFIN PRO od významných finančních institucí. Ty tak potvrzují, že patříme ke spolehlivým obchodním partnerům a vypovídají o kvalitě námi poskytovaných služeb.MasterCard banka rokuMasterCard banka roku

Prestižní soutěž MasterCard Banka roku je ocenění služeb a produktů finančních institucí působících v ČR. Ocenění MasterCard Banka roku je každoročně pořádáno pod záštitou Ministerstva financí České republiky.

Porota hodnotící bankovní produkty i banky jako takové je složena z cca 50 členů – odborníků z finanční oblasti, sféry bankovnictví, státní správy, akademické a politické sféry a v neposlední řadě i zástupců předních korporací v České republice. Žádný z porotců není zaměstnán v hodnocených institucích či jinak zainteresováni na výsledcích Ocenění.

Od roku 2007 je členem odborné poroty i ekonomický expert poradenské společnosti ALLFIN PRO.Finanční akademie Zlaté korunyFinanční akademie Zlaté koruny

ZLATÁ KORUNA je prestižní soutěž, v níž se od roku 2003 hodnotí veškeré finanční produkty z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních služeb, které jsou určeny tzv. retailovým zákazníkům a malým a středním podnikatelům. Prostřednictvím Zlaté koruny mají spotřebitelé nejen možnost jednotlivé produkty navzájem porovnávat, ale ověřit si rovněž, jak produkty hodnotí odborníci i široká veřejnost v rámci prestižní soutěže. Tato soutěž je již několik let respektovaným měřítkem kvality finančních produktů na českém trhu.

Soutěž Zlatá koruna je výjimečná i díky počtu hodnotitelů – odborníků sdružených ve Finanční akademii. Finanční akademie má sto členů. Je to velice reprezentativní zastoupení ekonomických odborníků, publicistů a zástupců akademické sféry.

Od roku 2008 jsou členy Finanční akademie Zlaté koruny i ekonomičtí experti z poradenské společnosti ALLFIN PRO.

Reference od významných finančních institucí:

  • Česká pojišťovna
  • Wüstenrot
  • Pojišťovna České spořitelny
  • ABN AMRO PF(nyní PF ČP)
  • IING Group (ČR)
  • Generali pojišťovna
  • Raiffeisen

Spolupracujte s námi i Vy.

Kontaktujte nás