Zajištění osobních rizik

Mít svoje vlastní kvalitní finanční zabezpečení by mělo být cílem nás všech. Asi nikdo z nás nedokáže z nízkých nemocenských dávek žít a případně si ještě zaplatit nadstandardní kvalitní léčbu, proto by mělo být kvalitní pojištění osobních rizik nutností.

Hlavní důvody, proč uvažovat o osobním pojištění:

  • dlouhodobá ztráta příjmů v důsledku úrazu nebo nemoci,
  • zvýšené náklady na zdravotní péči a výdaje na hospitalizaci,
  • stále se zvyšující spoluúčast pacientů na léčebných výlohách.

Většina z nás si nějaké pojištění v průběhu života pořídila nebo pořídí. Výběr tohoto produktu by měl být nikoliv unáhleným, ale rozumně promyšleným krokem vyplývajícím z analýzy skutečných potřeb a výběru vhodné služby.

Jak hledáme tu správnou pojistku právě pro Vás?

1.

Zkontrolujeme, zda vaše současné pojištění odpovídá Vašim aktuálním potřebám.

2.

Navrhneme potřebné změny v návaznosti na hrozící ztrátu příjmu v důsledku vyřazení z výdělečné činnosti ze zdravotních důvodů.

3.

Zajistíme, aby se obdržené plnění odvíjelo především od Vašich finančních potřeb nezávisle na diagnóze poškození zdraví.

4.

Umožníme, aby pojistné plnění z úrazového pojištění bylo vypláceno průběžně během léčení a nikoliv až po doléčení.

Co pro Vás můžeme udělat navíc?

Zajistíme, aby peníze tekly nejen od Vás do pojišťovny, ale také z pojišťovny k Vám!

  • Nejenže sjednáváme úrazové a nemocenské pojištění, ale pro naše klienty vyřizujeme zároveň veškeré pojistné události a zajistíme vždy maximální možné plnění.
  • S námi není důvod dostat se do sporu   pojišťovnou o výši plnění, my stojíme na Vaší straně a pojistnou událost vyřídíme automaticky za Vás.
  • V této oblasti patří mezi naše hlavní partnery všechny významné pojišťovny. Jednotlivé pojistné nabídky dokážeme vyhodnotit, porovnat a zajistit optimální pojistné krytí při respektování Vašich finančních možností.

Pojďme se pobavit jak Vás kvalitně zabezpečit

Kontaktujte nás