Financování nákupu

Osobní spotřeba

Většina lidí někdy zatoužila po zboží, na které momentálně neměla dostatek finančních prostředků. Tento problém se dá řešit dvěma způsoby. Můžeme spořit, nebo si vzít půjčku. Málokdo však umí vhodně kombinovat obě možnosti.

Naši poradci myslí při sestavování osobního finančního plánu na předem předvídatelné nákupy, jako jsou např. obnova elektroniky, nábytku, auta apod., ale také myslí na některé nepředvídatelné výdaje. Pro případ, kdy je naspořená částka nedostatečná, nebo v případě okamžité nutnosti nákupu, mohou naši poradci zajistit leasing nebo spotřebitelský úvěr s ohledem na Vaše finanční možnosti.

Firemní spotřeba

Zajistíme financování nejen spotřebního zboží, elektroniky a osobních vozů, ale také všech ostatních podnikatelských aktivit, jako jsou nákupy strojů a zařízení, technologických celků a dopravní techniky. Také zabezpečujeme potřebné dokumenty a smlouvy.

Pojďme se pobavit jak financovat Vaše nákupy

Kontaktujte nás