Služby pro podnikatele

Přestože naším hlavním zaměřením je oblast osobních financí, dokážeme rozumět také finančním potřebám živnostníků a podnikatelů.

Navrhneme Vám způsob, jak zajistit hladký chod Vaší firmy, jak zajistit mnoho různých podnikatelských rizik a vyhnout se nepříjemnostem v situacích, kdy z jakýchkoli důvodů nebudete schopni plnit své závazky vůči partnerům či věřitelům.

S čím Vám umíme pomoci?

 • Navrhneme Vám způsob, jak zajistit hladký chod Vaší firmy, jak zajistit mnoho různých podnikatelských rizik
 • Poradíme s financováním nákupů nových technologií, strojů, výrobních linek, dopravní techniky apod.
 • Návrh řešení, jakým způsobem zacházet s financemi, které jsou určeny pro budoucí investice do firmy (nákupy nové techniky, rekonstrukce nemovitosti, zakoupení nového sídla apod.).
 • Živnostníkům poradíme, jak a kde významným způsobem ušetřit na daních.
 • Firemní klientele poradíme, jak je možné zvýšit mzdy a přitom vydávat méně prostředků pomocí státem zvýhodněných finančních produktů. Tyto produkty ve vyspělých firmách fungují jako věrnostní programy.

Co pro Vás můžeme udělat navíc?

Vy podnikejte ve své profesi, my Vás podpoříme ve Vaší prosperitě!

 • Dokážeme zredukovat zbytečné firemní dokumenty až o jednu třetinu.
 • Dokážeme snížit náklady vynakládané na pojištění, a to až o 45% při zachování kvality nebo dokonce zlepšení parametrů Vašeho pojištění.
 • V rámci služeb pojišťovacího makléře provádíme ocenění inventáře a zásob pro potřebu pojištění a hodnoty majetku a zásob pravidelně aktualizujeme. Tím optimalizujeme Vaše platby za pojistné.
 • Zastupování klienta při řešení pojistných událostí je pro nás samozřejmostí.
 • Poradíme při sestavení kvalitního pojištění odpovědnosti, které řeší všechny škody způsobené dodavatelům, odběratelům a zákazníkům.
 • Poradíme, kdy využít úvěr a kdy raději leasing.

Pojďme se pobavit jak pomoci Vašemu podníkání

Kontaktujte nás