Naši finanční poradci

Finanční poradci ALLFIN PRO Holding mají zájem na dlouhodobých vztazích se zákazníky, které je možné udržet pouze při jejich naprosté spokojenosti. Vysokou odbornou způsobilost si udržují pravidelnými školeními v mnoha různých oblastech finančního trhu a finančního plánování. Z veškerých produktů na trhu Vám tak doporučí pouze ty nejvhodnější právě pro Vaši situaci. U veškerých produktů také nastaví jejich parametry tak, aby vám co nejvíce vyhovovaly.

Jak naši poradci pracují?

ikona

1. Získání podkladů pro finanční plánování

Aby naše práce mohla být maximálně kvalitní, hovoříme s klienty o různých tématech, která ovlivňují jejich životy. Tyto rozhovory mohou probíhat v pohodlí Vašeho domova, ale také na kterémkoli domluveném místě.

ikona

2. Analýza podkladů pro finanční plánování

Pro navržení optimálního řešení různých situací, které Vás mohou během času potkat, je potřeba analyzovat Vaši současnou situaci. To znamená, jaké finanční služby používáte, jaké jsou Vaše nejbližší finanční cíle a my navrhneme řešení, které Vám pomůže splnit Vaše finanční cíle rychleji a efektivněji.

ikona

3. Vytvoření osobního finančního plánu

Na základě závěrů analýzy zpracuje poradce Váš osobní finanční plán. V něm navrhne co nejefektivnější řešení jednotlivých oblastí Vašich osobních financí s ohledem na plánované výdaje a reálná rizika. Pro navržení kvalitního řešení poradci ALLFIN PRO Holding disponují kvalitním softwarem, analytickým zázemím společnosti a širokým portfoliem kvalitních finančních služeb.

ikona

4. Realizace osobního finančního plánu

Dalšími kroky jsou příprava a úprava stávajících smluv k finančním produktům, případně podpis nových potřebných smluv, které pak povedou k dosažení Vašich cílů. Finanční portfolio služeb a produktů řešíme jako celek. Jedině tak je zajištěna požadovaná kvalita. Nedochází tak k chybám způsobených vytržením z kontextu jednoho produktu a ignorování souvislostí a návazností na ostatní používané finanční služby.

ikona

5. Následná péče, aktualizace osobního finančního plánu

Následná péče o klienty je jedním z pilířů naší práce. Život každého z nás se vyvíjí a spolu s tím je potřeba měnit a přizpůsobovat portfolio finančních služeb. Hlídáme za Vás důležité termíny u Vašich smluv, zajišťujeme návrhy řešení nových priorit, sledujeme změny v zákonné úpravě a daňové souvislosti různých finančních produktů.

Finanční poradce je placen bankou (nebo jinou finanční institucí), které se stáváte klientem.
Pro Vás je poradenství zcela zdarma.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme významným externím distributorem, řada finančních produktů má v naší nabídce příznivější parametry než “na přepážce“.

Svěřte se do rukou profesionálů.

Kontaktujte nás