Předsmluvní informace

Povinné informační dokumenty o pojistném produktu (IPID)

S ohledem na novou právní úpravu si Vás dovolujeme touto cestou před uzavřením pojistné smlouvy neživotního a životního pojištění seznámit s IPID (Informační dokument o pojistném produktu). IPID obsahuje klíčové informace o produktu v jednoduché a snadno pochopitelné formě a pomůže Vám rozhodnout se pro případné sjednání pojištění. Tyto dokumenty je možné najít také na webových stránkách jednotlivých pojistitelů, většinou jsou umístěné v „Dokumenty ke stažení“ nebo pod konkrétním produktem.

IPID dle produktů


Cestovní pojištění

Pojištění občanů

Pojištění podnikatelů

Pojištění vozidel

Zemědělské pojištění

IPID dle pojišťoven


AGRA

Allianz

AXA

AXA Assistance

ČP

ČPP

ČSOB Pojišťovna

D.A.S

Direct

ERGO Pojišťovna

ERV

EUROP Assistance

Generali

Hasičská vzájemná pojišťovna

HDI

Kooperativa

MAXIMA

Pillow

PVZP

Slavia

Uniqa

Spolupracujte s námi.

Kontaktujte nás