Mobil: +420 777 777 958
E-mail: info@allfinas.cz

Tradice společnosti ALLFIN PRO Holding a.s.

Rok 1998

19. června roku 1998 se začala psát historie značky ALLFIN PRO Holding a.s. založením společnosti ALLFIN PRO, s.r.o., která své služby poskytovala v oblasti osobního finančního poradenství. Z počátku malý okruh finančních poradců se postupně rozšiřoval a spolu s ním i okruh spokojených klientů a partnerů z řad finančních institucí.

Rok 2000

Společnost ALLFIN PRO, s.r.o. získala licenci investičního zprostředkovatele. To jí umožňuje nabídku klientům rozšířit i o investiční služby, které velmi rychle zavedla.

Rok 2002

Dlouhodobé snahy o kultivaci, etiku a transparentnost finančního sektoru vyvrcholili vznikem Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů, později známé jako AFIZ. Společnost ALLFIN PRO, s.r.o. tuto asociaci spoluzakládala a její zástupce se stal členem prezídia.

Rok 2005

V důsledku změn zákonů vedoucích k lepší kontrolovatelnosti finančního trhu a ochraně spotřebitelů zažádala společnost ALLFIN PRO, s.r.o. o licenci pojišťovacího makléře. Tu, i díky své politice kontroly kvality a propracovanému vzdělávacímu systému, bez problémů získala.

Rok 2007

Kvalitu práce ALLFIN PRO, s.r.o. oceňují i odborné kruhy. Zástupci společnosti se stali členy akademie, neboli poroty, soutěží Zlatá koruna a Banka roku. V této porotě zasedají dodnes.

Rok 2008

ALLFIN PRO, s.r.o. se pro své klienty vždy snažila získat maximum.  Proto k desetiletému výročí své existence připravila ve spolupráci se společností ČP Invest vlastní produkt s názvem ALLFIN KONTO. Jelikož je vedení účtu bez poplatků, má zajímavé výnosy,  které  jsou daňově zvýhodněné a ALLFIN KONTO se  těší oblibě klientů dodnes.

Rok 2009

V roce 2009 společnost ALLFIN PRO, s.r.o. uspěla s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie s projektem na další zlepšování vzdělání finančních poradců a na zvyšování finanční gramotnosti.

Rok 2010

V rámci rozvoje byla společnost ALLFIN PRO, s.r.o. transformována na akciovou společnost ALLFIN PRO Holding a.s.

Součástí transformace bylo také zvýšení nároků na tým osobních finančních poradců. Nově musejí mít minimálně 5 let praxe v oboru. Jako nová podmínka byla zavedena také nutnost práce finančního poradce výhradně jako hlavní zdroj příjmů. V důsledku těchto změn se zvýšil poměr poradců s vysokoškolským vzděláním na 33 %.

Byl také zaveden nový systém kontroly kvality finančního poradenství.

Rok 2011

Systém vzdělávání finančních poradců společnosti ALLFIN PRO Holding byl certifikovaný Unií finančního zprostředkování a poradenství (USF).
Zvýšil se také počet finančních produktů, u kterých mohou poradci ALLFIN PRO Holding a.s. svým klientům nabídnout výhodnější cenu nebo podmínky, než jaké mohou získat na pobočkách či u ostatních obchodních partnerů. Klientům se tak služby finančních poradců ALLFIN PRO Holding a.s. vyplatí ještě více.

Rok 2012

Společnost ALLFIN PRO Holding, a.s. je registrována u ČNB pro důchodovou reformu.
V témže roce získala ocenění „Významný partner“ od České pojišťovny, Penzijního společnosti ČP, ČPInvestu  a pojišťovny Wüstenrot.

Přicházejí i další ocenění vysoké profesionality služeb ALLFIN PRO Holding, a.s. Její hlavní analytik, pan Vladimír Nejezchleba, byl Českou pojišťovnou požádán o spolupráci na vývoji produktů životního pojištění.  Unicredit Bank pak požádal o spolupráci při vývoji úvěrových produktů ředitelku hypotečního centra ALLFIN PRO Holding, a.s., ing. Petru Haškovou.

Rok 2013

Společnost ALLFIN PRO Holding a.s. je ceněna klienty i obchodními partery jako profesionální poradenská společnost. Její analytici jsou poptáváni k vývoji produktů bank a pojišťoven či k odborným komentářům v médiích.

ALLFIN PRO Holding a.s. nabízí první produkt komplexního životního pojištění výhradně pod značkou ALLFIN PRO Holding. Na vývoji parametrů jsme se aktivně podíleli s Českou pojišťovnou a ČP investem.Tento pojistný produkt zaujme nižší cenou, příznivějšími parametry a férovým přístupem  v likvidaci škod především z úrazového pojištění.

ALLFIN PRO Holding , a.s. a její poradci vítězí v náročných výběrových řízeních. I díky tomu je finančně stabilní a její  tržby i zisk neustále rostou.

Společnost ALLFIN PRO Holding a.s. není MLM (systém multi level marketing výrazně motivuje k získávání podřízených spolupracovníků a vytváří velký tlak na objem prodejů bez ohledu na kvalitu). Vedení společnosti své finanční poradce pečlivě vybírá, profesionálně  školí a připravuje.
O kvalitě práce našich poradců hovoří i čísla. Například průměrný poměr storna smluv životního pojištění. Průměr trhu je 38,4 %. ALLFIN PRO Holding a.s. a její poradci udržují tento poměr pod 5 %.

Logo USFČR - Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
©2011 - 2019 ALLFIN PRO Holding a.s.