Mobil: +420 777 777 958
E-mail: info@allfinas.cz

Reference ALLFIN PRO Holding a.s.

Zde uvádíme reference pro společnost ALLFIN PRO od významných finančních institucí. Ty tak potvrzují, že patříme ke spolehlivým obchodním partnerům a vypovídají o kvalitě námi poskytovaných služeb.

MasterCard Banka roku

Logo MasterCard Banka roku

Prestižní soutěž MasterCard Banka roku je ocenění služeb a produktů finančních institucí působících v ČR. Ocenění MasterCard Banka roku je každoročně pořádáno pod záštitou Ministerstva financí České republiky.

Porota hodnotící bankovní produkty i banky jako takové je složena z cca 50 členů - odborníků z finanční oblasti, sféry bankovnictví, státní správy, akademické a politické sféry a v neposlední řadě i zástupců předních korporací v České republice. Žádný z porotců není zaměstnán v hodnocených institucích či jinak zainteresováni na výsledcích Ocenění.

Od roku 2007 je členem odborné poroty i ekonomický expert poradenské společnosti ALLFIN PRO.

Finanční akademie Zlaté koruny 

Logo Zlaté koruny

ZLATÁ KORUNA je prestižní soutěž, v níž se od roku 2003 hodnotí veškeré finanční produkty z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních služeb, které jsou určeny tzv. retailovým zákazníkům a malým a středním podnikatelům. Prostřednictvím Zlaté koruny mají spotřebitelé nejen možnost jednotlivé produkty navzájem porovnávat, ale ověřit si rovněž, jak produkty hodnotí odborníci i široká veřejnost v rámci prestižní soutěže . Tato soutěž je již několik let respektovaným měřítkem kvality finančních produktů na českém trhu.

Soutěž Zlatá koruna je výjimečná i díky počtu hodnotitelů - odborníků sdružených ve Finanční akademii. Finanční akademie má  sto členů. Je to velice reprezentativní zastoupení ekonomických odborníků, publicistů a zástupců akademické sféry.

Od roku 2008 jsou členy Finanční akademie Zlaté koruny i ekonomičtí experti z poradenské společnosti ALLFIN PRO.

Reference společnost ALLFIN PRO od významných finančních institucí

 

Logo USFČR - Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
©2011 - 2019 ALLFIN PRO Holding a.s.