Mobil: +420 777 777 958
E-mail: info@allfinas.cz

Vyšší odborná připravenost finančních poradců ALLFIN PRO Holding a.s.

Systém vzdělávání finančních poradců společnosti ALLFIN PRO Holding a.s. je oceněn certifikátem kvality vzdělávacího systému. Pro spotřebitele finančních služeb to znamená vyšší záruku profesní kvality a spokojenosti s úrovní poradenských a zprostředkovatelských služeb.

Společnost ALLFIN PRO Holding usiluje o poskytování finančních služeb s vysokou přidanou hodnotou a důrazem na kvalitní klientský servis, srovnatelný se službami privátního bankovnictví.

Spolu s tímto cílem souvisí kvalitní odborná příprava finančních poradců ALLFIN PRO Holding.

V dnešní situaci na trhu s finančními produkty již nedostačuje postavit vzdělávání finančních poradců jen na pouhém školení technických parametrů finančních produktů.

Praxe klade vysoké nároky na odborné znalosti finančního poradce v širším úhlu pohledu, zejména z oblasti legislativy, daní, technik sestavování finančního plánu a na problematiku likvidace pojistných událostí.

Společnost ALLFIN PRO Holding a.s. vnímá profesionalitu a etiku svých konzultantů s nejvyšší prioritou. Proto je nám potěšením oznámit, že jsme se stali držiteli certifikátu kvality vzdělávacího systému udělenému v souladu s interními předpisy a metodikou pro vzdělávání Unií společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). Poradci ALLFIN PRO Holding se současně plně hlásí a jsou vázáni etickým kodexem USF.

Logo USFČR - Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
©2011 - 2019 ALLFIN PRO Holding a.s.